Tidspunkter

Odense Fagskole

  • Langt forløb: 44 uger, fra august til juni.
  • Kort forløb: 4 uger, i august og januar.

Design-HF:

Design-HF er et treårigt forløb, der kombinerer undervisning på Odense Fagskole og på VUC. Læs mere om tidspunkter, priser og tilskud på siden for Design-HF.

Det tre-årige Design-HF fortsætter til og med 2018. Det nye optage fra august 2016 finder sted i et to-årigt forløb, som tilbydes på VUC. Odense Fagskole tilbyder superkoncentrerede forløb for HF-studerende. Se mere under kort forløb.

Datoer:

44 ugers kurset starter den 31. juni 2016 og slutter den 24. juni 2017.

Den første kursusdag er den 31. juli, og den første undervisningsdag er den 1. august.

Den sidste kursusdag før jul er den 17. december, og sidste undervisningsdag er også den 16. december.

Efter juleferien starter skolen igen den 1. januar med første undervisninsdag den 2. januar. Den sidste kursusdag er 24. juni, og sidste undervisningsdag er også den 23. juni 2017.

44 ugers kurset starter den 31. juli 2016 og slutter den 23. juni 2017.

Den første kursusdag er den 3. august, og den første undervisningsdag er den 2. august.

Den sidste kursusdag før jul er den 17. december, og sidste undervisningsdag er den 16. december.

Efter juleferien starter skolen igen den 1. januar med første undervisninsdag den 2. januar. Den sidste kursusdag er 24. juni, og sidste undervisningsdag er den 23. juni 2017.

Priser

Priser for dagelever pr. 1. august 2016:

  • Dagelev under 18 år: 998 kr. per uge.
  • Dagelev over 18 år: 1285 kr. per uge.

Priser for boende elever:

  • Dobbeltværelse, elev under 18 år: 1515 kr. per uge.
  • Dobbeltværelse, elev over 18 år: 1920 kr. per uge.
  • Enkeltværelse, elev under 18 år: 1790 kr. per uge.
  • Enkeltværelse, elev over 18 år: 2195 kr. per uge.

Depositum:

Der betales depositum på 1000 kr. ved optagelsen. Beløbet tilbagebetales ved kursets gennemførelse. Ved afbrydelse af kurset, tilbagebetales depositum ikke. Opsigelse skal være skriftlig og fristen er 4 uger.

Yderligere detaljer:

For at blive optaget på Odense Fagskole skal du have afsluttet 9 års skolegang eller være fyldt 16 år ved kursets start.

Prisen omfatter undervisning, kost, logi og visse materialer. Skolepengene opkræves månedsvis forud i rater. Dyner og sengelinned medbringes. Vaskemaskine forefindes. Depositum for nøgle: 300 kr.

Der tilbydes valgfag, emneundervisning, foredrag og weekendarrangementer og der foretages studierejser og ekskursioner.

Der må påregnes ekstra betaling til materialer.

Du kan opnå forskellige former for tilskud til betaling af kursusprisen. Se nedenfor.

Tilskud

Tilskud:

Staten udbetaler fra 1. januar 2001 elevstøtten direkte til skolen, derfor har vi kunnet sænke elevbetalingen betydeligt.

Er du under 18 år ved kursets start, er du også berettiget til obligatorisk støtte. Tilskuddet udbetales som en del af skolens tilskud fra staten. Se ovenover, hvad prisen er for elever under 18 år.

Hvis du er på dagpenge, kontanthjælp eller revalidering, findes forskellige tilskudsmuligheder – undersøg det selv eller spørg os.

Individuel elevstøtte:

Ansøgningsskema fås på skolen. En eventuel bevilling beror på en konkret vurdering af din økonomi. Individuel elevstøtte er skattepligtig B-indkomst. Skolepengene KAN nedsættes til halvdelen.

Design-HF:

Design-HF har sin egen økonomiske struktur, hvor elever over 18 år er berettiget til SU på hele VUC-undervisningsdelen. Læs mere på siden for Design-HF.

Tilmeld dig nu

Læs mere