Legater

Legater med relevans for studerende på Odense Fagskole.

Se flere på Legatregistret.

Få hjælp til legatsøgning hos os eller på www.fundraising.how.

Hvis du er mellem 16 og 18 har du mulighed for, at blive en af 150 udvekslingsstuderende som Rotary hvert år sender til bl.a. Sydafrika, Australien og Japan.

Hent beskrivelse som PDF-fil
Fondens formål er, til gavn for danske hjem og det danske samfund, at hjælpe unge sønderjyder til en husholdnings- og/eller håndarbejdsuddannelse. Det er en forudsætning, at ansøger er født og/eller opvokset i Sønderjylland, herunder Nordslesvig og Sydslesvig.

Legatportionernes størrelse er normalt på 3000 kr.

Midlerne uddeles hvert år. Ansøgningsfristen er omkring marts.

 

Ansøgningen sendes til fondsbetyrelsens formand:

 
Rødding Fri Fagskole
att. Nanna Hørlück
Rødding Præstegårdsvej 11
6630 Rødding.
Skolens stifter, Nathalie Hansen, oprettede i 1951 et legat, hvis årlige renteindtægter kan anvendes til gavn for elever, der går på Odense Fagskole.

Legatbestyrelsen vil i 2014 uddele i alt 16.000 kr. fordelt på fire portier á 4000 kr. til hjælp til betaling af skolepenge på Odense Fagskole.

Nuværende elever skal søge inden 1. oktober 2013. Ansøgningen skal indeholde begrundelse for

–       hvad opholdet på Odense Fagskole skal bruges til

–       og hvorfor det er nødvendigt at søge ekstra økonomisk støtte hertil.

 

Legaterne uddeles på stifterens fødselsdag den 24. oktober 2014.

 

Legatbestyrelsen består af:

Henriette Fald Hansen

Susse Thorseng Lærche

Karen Maigaard

Fondens midler skal ”anvendes til støtte for uddannelse af ungdommen, f. eks. til almen faglig og akademisk uddannelse, støtte til oplæring, omskoling eller anden uddannelse.”

 

Ansøgningsfrist: 31. januar

Uddelingstidspunkt: 1. maj

Uddannelsesretning: ingen specifik studieretning

 

Ansøgningsskema kan hentes på www.al-bank.dk – se nærmere under Arbejdernes Landsbanks Fond.

Ingeborg Alslev
Skovmarksvej 27, Ollerup
5762 V. Skerninge
Tlf. 62 24 23 83

Marts 2005

Vedr. Ingeborg Mule Henningsen Fond.

Vi gør opmærksom på ovennævnte fond, der kan søges af unge, der ønsker uddannelse i kunsthåndværk inden for tekstilområdet.

Ingeborg Mule Henningsen, der var bosiddende i Ollerup, og som i et langt liv var en inspirerende underviser i vævning og plantefarvning, havde i sit testamente ønsket, at en fond til det anførte formål blev oprettet ved hendes død. Ingeborg Mule Henningsen afgik ved døden den 13. april 2003, og fonden er efter endt bobehandling trådt i funktion i indeværende år.

Der foretages hvert år udlodning af 2 legatportioner á 16.000 kr. Ansøgning skal være indsendt senest 1. juli til Ingeborg Mule Henningsen Fond, c/o Ingeborg Alslev, Skovmarksvej 27, Ollerup, 5762 V. Skerninge. Ansøgningsskema rekvireres sammesteds ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Udlodning finder sted på Ingeborg Mule Henningsens fødselsdag, den 31. august.

Med venlig hilsen
på fondbestyrelsens vegne

Ingeborg Alslev