Dokumenter – Lovkrav

Værdigrundlag

 

Odense Fagskoles værdigrundlag er:

Mission

Odense Fagskole eksisterer for at danne og uddanne hele mennesker ved hjælp af praktiske og kreative gø­re­mål i forlængelse af danske folkeoplysningstraditioner.

Vision

Vi stiler mod at bruge den nye lov for frie fagskoler til at skabe rum for kreative ildsjæle.

Værdier

Vi stræber efter:

  • At appellere til hånd, hoved, hjerte og ånd
  • At lære gennem erfaringer og eksperimenter
  • At tage både proces og produkt alvorligt
  • At fastholde medbestemmelse og medansvar
  • At skabe rum for den enkelte og for fællesskabet.

Profil

Odense Fagskole er én af de frie fagskoler. Vi udmønter skoleformens gøremålspædago­gik med fokus på praktiske, kreative og håndværksmæssige fag i et varmt kostskolemiljø.

Vi udbyder linjerne Animation, Beklædning, Forfatter, Industrielt Design og Kunst. Alle linjer har fokus på innovation og entreprenørskab.

Alle elever får dannelse enten gennem fagene i 10. klasse, på HF eller undervisningen i kunst- og kulturhistorie.

Vi gør eleverne parate til ungdomsuddannelser samt til videregående, kreative og håndværksmæssige uddannelser.

Strategi

Strategi for Odense Fagskole 2014 - 2020

Studievejledning

Strategi for studievejledning på Odense Fagskole

Mentorordning

Beskrivelse af mentorordningen på Odense Fagskole

Vedtægter

Odense Fagskoles vedtægter 2016.

Studievejledning

Redegørelse for studievejledning på Odense Fagskole

10. klasse

Beskrivelse af Odense Fagskoles 10. klasse