Vi tilbyder en 10. klasse til elever, som har færdiggjort deres grundskoleforløb. Vores 10. klasse indeholder fagene dansk, matematik og engelsk og derudover vælger eleverne et af de fire kreative linjefag, som de ønsker. Derudover er der mulighed for at tage tysk når et tilstrækkeligt stort antal elever har valgt det.

Med vores 10. klasse får du…

 • Undervisning i de obligatoriske fag: Dansk, matematik og engelsk
 • Hovedfokus på de kreative linjefag
 • Mulighed for afgangsprøve i de enkelte fag
 • Kombination af teoretisk, praktisk og kreativ undervisning
 • Morgensamling, ekskursioner, studieture, fester og andre kostskoleaktiviteter
 • Brobygning på gymnasier og erhvervsuddannelser
 • Praktikforløb hos virksomheder
 • Tilbud om kostskole

Ny hverdagsuge
En hverdagsuge på Odense Fagskole ser anderledes ud i forhold til de almene 10. klasser. Hos os vil den enkelte elev bruge tre hverdage på det kreative linjefag, som han eller hun har valgt, og to hverdage på de obligatoriske fag. Nogle gange vil ugerne blive brudt op, således at der bruges hele uger på et enkelt fag eller på dit linjefag.

Forbereder til fremtiden
For at ruste eleven til de fremtidige uddannelsesvalg og karrierevalg, vægter vi på Odense Fagskole praktik og brobygning meget højt. I efteråret vil der være brobygning på enten et gymnasium eller en erhvervsskole. I foråret vil der være et praktikforløb, som tager udgangspunkt i det valgte linjefag.

Kostskole eller dagelev
På Odense Fagskole har vi både elever, der bor på skolen, og elever, der benytter skolen som et dagtilbud. Det betyder, at vi kan modtage elever fra hele landet. Skolen ligger lige midt i Odense med kort afstand til Odense Banegårdscenter.

Du vælger en specialelinje, og følger det kreative forløb med Fagskolens øvrige elever.

Så hvorfor ikke afslutte grundskolen med et kreativt twist

  1964789_691943687511182_1755395722_n

I 10. klasse følger du dit eget valg af Fagskolens kreative linjeforløb.


 • Alt Text
 • Alt Text

10. klasses lærere.


Video fra 10. klasse


Se eleverne selv fortælle om Odense Fagskoles 10. klasse.


Billedgalleri fra 10. klasse


Se flere videoer og billeder i Mediearkivet.

Tilmeld dig nu

Læs mere